Dzień szósty nowenny – 06.01.2019

Dzień szósty nowenny – 06.01.2019

Lata seminaryjne kleryka Józefa Górszczyka

Pierwszą profesję zakonną Józef Górszczyk złożył dnia 31 sierpnia 1952 roku na ręce prowincjała Pijarów, ojca Innocentego Buby. Dnia 15 września 1952 roku Józef Górszczyk rozpoczął pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie. W grudniu tegoż roku z rąk biskupa Franciszka Jopa otrzymał tonsurę. Dnia 9 września 1953 roku Józef  Górszczyk rozpoczął drugi rok wykładów u Księży Misjonarzy na Kleparzu. Natomiast dnia 18 grudnia 1953 roku biskup Franciszek Jop udzielił mu oraz innym dziewięciu klerykom, święceń egzorcystatu i akolitatu. W dniach od 22 do 29 stycznia 1956 roku wraz z całą wspólnotą zakonną Józef Górszczyk przeżywał rekolekcje pod przewodnictwem ojca Andrzeja Wróbla. Były one dla niego czasem przygotowania do złożenia uroczystej profesji zakonnej. W trakcie ich trwania Górszczyk mógł ostatecznie zastanowić się nad wielkością powołania kapłańskiego i zakonnego. Dnia 2 lutego 1956 roku w Krakowie Józef Górszczyk złożył wieczystą profesję. Tym samym obiecał Bogu wytrwanie aż do śmierci w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz oddanie swojego życia dzieciom i młodzieży.

Modlitwa:

Boże, nasz Ojcze, spraw, aby Twój sługa, ojciec Józef Górszczyk, który „cierpiąc prześladowanie dla sprawiedliwości” oddał życie w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, otrzymał w zamian wieczną radość w niebieskiej chwale. Niech jego krew, przelana niewinnie, wyjedna Twoje miłosierdzie dla zabójcy, a wszystkich nas skłoni do postępowania w duchu ewangelicznej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *